Hem

Vi har nu lediga platser!


Även om vi är en liten Förskola med väldigt nöjda familjer, har ni nu chansen att få plats hos oss!

Liten barngrupp, många pedagogerFÖRSKOLAN KLINTENS VISION


Förskolan Klintens vision är att genom trygghet och gemenskap lägga grunden för ett livslångt lärande. Att genom kreativitet och lek stötta alla barn att utvecklas till självständiga solidariska medmänniskor


Trygghet och gemenskap är grunden för att växa, leva och utvecklas.

Genom kreativitet finner vi lusten och möjligheter att lära


Leken är central på förskolan Klinten där vi tillsammans skapar en jämställd demokratisk utbildning


Förskolan Klinten bedriver ingen kyrklig verksamhet och har inga kyrkliga inslag i läroplanen