Att vara förälder


Välkommen till

       Förskolan Klinten i Vilske kleva

Falköping


Att vara medlem i Vilske Kleva Föräldrakooperativ gör dig till en del av en skapande kraft och en viktig del av ett demokratiskt samhälle.  Gemenskapen som byggs när vi tillsammans försöker få allt att fungera ger dig ett socialt nätverk som både du och dina barn kan njuta av under en lång tid.


Avståndet mellan ord och handling är kort på Förskolan Klinten, men det kräver att du som medlem uttrycker dina åsikter och är villig att själv vara en del av genomförandet. Det är då du är med och påverkar, genom ett aktivt medlemskap.


Arbetsinsatserna som krävs har främst ekonomiska orsaker och det finns ett visst utrymme att välja din arbetsinsats utifrån din familjs möjligheter. De flesta av oss föräldrar städar (rullande schema ca 4 ggr per år), du kan även välja antingen att handla, laga mat, tvätta, jobba i barngruppen eller sitta i styrelsen. Styrelsen har ett flertal långsiktiga ansvarsområden inför myndigheter, för ekonomin, marknadsföringen samt det arbetsgivaransvaret.


Arbetsinsatserna ger inte bara pengar över till en god personaltäthet på dagtid, den ökar dessutom känslan av att äga och ansvara för vår underbara Förskola.


En gång varje termin träffas vi alla, vuxna och barn, på sk Fixardagar då vi förstärker antingen ute- eller inomhusmiljön. Se några av föräldrarnas kreationer på bilderna ovanför!


Som ny medlemsfamilj tilldelas du/ni en fadderfamilj som ska svara på dina frågor mellan hmmel och jord, samt hjälper dig att hitta en arbetsuppgift som passar bra. Du har en fadderfamij i ett år.

Ekonomi:

Vi driver vår verksamhet som ekonomisk förening, där varenda krona i eventuell vinst går direkt in i verksamheten. Både kommunen och medlemmarna har rätt att få insyn i vår ekonomi.

Som familj betalar ni en medlemsinsats om 200kr, dessa pengar kan ni få tillbaka när ni säger upp er plats. Årlig medlemsavgift 300kr.

Ring oss dagtid: 0702509705

Maila oss: kontakt@forskolanklinten.se

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/groups/53996474310/?fref=ts